Klima i Norge 2100. Bakgrunnsmateriale til NOU Klimatilpasning, Norsk Klimasenter

TittelKlima i Norge 2100. Bakgrunnsmateriale til NOU Klimatilpasning, Norsk Klimasenter
PublikasjonstypeReport
Utgivelseår2009
ForfattereSandven, S
Refereed DesignationUnknown
Antall sider148
Utgivelsedato09/2009
Forfatterens adresse

NERSC