KARBIAC JIP Phase 2, Hindcast of the Barents Sea, Progress report 1: Model Implementation

TittelKARBIAC JIP Phase 2, Hindcast of the Barents Sea, Progress report 1: Model Implementation
PublikasjonstypeReport
Utgivelseår2007
ForfattereKeghouche, I, Lisæter, KA, Bertino, L
Refereed DesignationUnknown
UtgiverNERSC
TypeTechnical
Forfatterens adresse

NERSC