Iskanten i Barentshavet. Biologisk produksjon i et omskiftelig miljø

TittelIskanten i Barentshavet. Biologisk produksjon i et omskiftelig miljø
PublikasjonstypeNewspaper Article
Utgivelseår2001
ForfattereLygre, K, Johannessen, OM
Refereed DesignationUnknown
AvisOttar
Utgave238
Forfatterens adresse

NERSC