Influence of the Atlantic Subpolar Gyre on the thermohaline circulation

TittelInfluence of the Atlantic Subpolar Gyre on the thermohaline circulation
PublikasjonstypeJournal Article
Utgivelseår2005
ForfattereSandø, AB, Drange, H, Hansen, B
TidsskriftScience
Volum309
Antall sider1841-1844
Refereed DesignationUnknown
Forfatterens adresse

NERSC