Grunnlagsdokument for en nasjonal plan for målrettet forskning innen satelittbasert jordobservasjon

TittelGrunnlagsdokument for en nasjonal plan for målrettet forskning innen satelittbasert jordobservasjon
PublikasjonstypeMiscellaneous
Utgivelseår1995
ForfattereLandmark, BJ, Pettersson, LH, Sandven, S, Kloster, K
Refereed DesignationUnknown
Forfatterens adresse

NERSC