GOCE Mission: Impact on Oceanography

TittelGOCE Mission: Impact on Oceanography
PublikasjonstypeConference Proceedings
Utgivelseår2001
ForfattereJohannessen, J, Evensen, G
Refereed DesignationUnknown
KonferansenavnInternational GOCE User Workshop, ESA Publication Division
Forfatterens adresse

NERSC