Gjenkjenning av indre bølger i SAR-bilder fra Norskekysten

TittelGjenkjenning av indre bølger i SAR-bilder fra Norskekysten
PublikasjonstypeThesis
Utgivelseår1995
ForfattereKronstad, VM
Refereed DesignationUnknown
UndertittelMaster Thesis No. 38
Thesis TypeMaster Thesis
Thesis Number38
Forfatterens adresse

NERSC