Geophysical / Economical Feasibility Study of Ocean Disposal of CO2 at Haltenbanken

TittelGeophysical / Economical Feasibility Study of Ocean Disposal of CO2 at Haltenbanken
PublikasjonstypeReport
Utgivelseår1998
ForfattereDrange, H, Alendal, G, Thorkildsen, F, Johannessen, OM, Vinkler, D, Ulvesæther, A, Johansen, T, Giske, J
Refereed DesignationUnknown
Series/Publication TitleNERSC Technical Report no. 138
Rapport-nummer138
UtgiverNERSC
TypeTechnical
Forfatterens adresse

NERSC