Fjernmålte Spektral Data for Observasjon av Marint Klorofyll A og Primær Produksjon

TittelFjernmålte Spektral Data for Observasjon av Marint Klorofyll A og Primær Produksjon
PublikasjonstypeMiscellaneous
Utgivelseår1991
ForfatterePettersson, LH, Johannessen, OM, Kloster, K
Refereed DesignationUnknown
Forfatterens adresse

NERSC