Estimering av isbevegelser fra satellittbilder

TittelEstimering av isbevegelser fra satellittbilder
PublikasjonstypeThesis
Utgivelseår1988
ForfattereFlesche, H
Refereed DesignationUnknown
UndertittelMaster Thesis No. 37
Thesis TypeMaster Thesis
Thesis Number37
Forfatterens adresse

NERSC