ERS-1 SAR imaging of marine boundary layer processes

TittelERS-1 SAR imaging of marine boundary layer processes
PublikasjonstypeJournal Article
Utgivelseår1997
ForfattereJohannessen, J, Johannessen, OM
TidsskriftEarth Observation and Remote Sensing
Volum14
Antall3
Antall sider449-462
Refereed DesignationRefereed
Forfatterens adresse

NERSC