ERS-1 pilot isovervåkning demonstrasjonstjeneste for Svalbard området - Tjenestedrift 1. halvår, 1994

TittelERS-1 pilot isovervåkning demonstrasjonstjeneste for Svalbard området - Tjenestedrift 1. halvår, 1994
PublikasjonstypeReport
Utgivelseår1994
ForfatterePettersson, LH, Drottning, Å, Sandven, S, Kloster, K
Refereed DesignationUnknown
Forfatterens adresse

NERSC