Ensemble data assimilation for ocean biogeochemical state and parameter estimation at different sites

TittelEnsemble data assimilation for ocean biogeochemical state and parameter estimation at different sites
PublikasjonstypeJournal Article
Utgivelseår2017
ForfattereGharamti, ME, Tjiputra, J, Bethke, I, Samuelsen, A, Skjelvan, I, Bentsen, M, Bertino, L
TidsskriftOcean Modelling
Volum112
ISSN1463-5003
DOI10.1016/j.ocemod.2017.02.006
Refereed DesignationRefereed
Forfatterens adresse

NERSC