Effekt av CO2-injeksjon i havet på det atmosfæriske CO2-budsjettet

TittelEffekt av CO2-injeksjon i havet på det atmosfæriske CO2-budsjettet
PublikasjonstypeReport
Utgivelseår1991
ForfattereHaugan, PM, Drange, H, Johannessen, OM, Jansen, E
Refereed DesignationUnknown
Series/Publication TitleNERSC Technical Report no. 50
Rapport-nummer50
UtgiverNERSC
TypeTechnical
Forfatterens adresse

NERSC