The Effective Film Viscosity Coefficients of a Thin Floating Fluid Layer

TittelThe Effective Film Viscosity Coefficients of a Thin Floating Fluid Layer
PublikasjonstypeJournal Article
Utgivelseår1997
ForfattereJenkins, A, Dysthe, KB
TidsskriftJournal of Fluid Mechanics
Volum344
Antall sider335-337
Refereed DesignationUnknown
Forfatterens adresse

NERSC