Development and Validation of Sea Surface Wind Speed Retrieval Algorithms Using SSM/I Data, Neural Networks and Some Physical Limitations

TittelDevelopment and Validation of Sea Surface Wind Speed Retrieval Algorithms Using SSM/I Data, Neural Networks and Some Physical Limitations
PublikasjonstypeJournal Article
Utgivelseår2000
ForfattereZabolotskikh, E, Mitnik, LM, Bobylev, L, Johannessen, OM
TidsskriftEarth Observation and Remote Sensing
Volum2
Refereed DesignationUnknown
Forfatterens adresse

NERSC