Determination of Ice Drift from Ocean Satelite Radar Images Using a Cross-Correlation Algorithm

TittelDetermination of Ice Drift from Ocean Satelite Radar Images Using a Cross-Correlation Algorithm
PublikasjonstypeJournal Article
Utgivelseår2001
ForfattereRakhina, TV, Alexandrov, V, Bushuev, AV, Sandven, S
TidsskriftEarth Observation and Remote Sensing
Volum16
Antall sider647-657
Refereed DesignationUnknown
Forfatterens adresse

NERSC