Current and turbulence measurements at the FINO1 offshore wind energy site: analysis using 5-beam ADCPs

TittelCurrent and turbulence measurements at the FINO1 offshore wind energy site: analysis using 5-beam ADCPs
PublikasjonstypeJournal Article
Utgivelseår2017
ForfatterePaskyabi, MB, Fer, I, Reuder, J
TidsskriftOcean Dynamics
Volum68
ISSN1616-7341
DOI10.1007/s10236-017-1109-5
Refereed DesignationRefereed
Forfatterens adresse

NERSC