Contributions to sea level variability along the Norwegian coast for 1960-2010

TittelContributions to sea level variability along the Norwegian coast for 1960-2010
PublikasjonstypeJournal Article
Utgivelseår2012
ForfattereRichter, K, Nilsen, JEØ, Drange, H
TidsskriftJournal of Geophysical Research (JGR): Oceans
Volum117
ISSN2169-9275
DOI10.1029/2011JC007826
Refereed DesignationRefereed
Forfatterens adresse

NERSC