Climatic Research Cooperation between Russia and Norway - the perspectives of the Nansen Centers

TittelClimatic Research Cooperation between Russia and Norway - the perspectives of the Nansen Centers
PublikasjonstypeConference Proceedings
Utgivelseår1999
ForfattereJohannessen, OM, Pettersson, LH
Refereed DesignationUnknown
KonferansenavnBærekraftig utvikling. Forskningens rolle som premissleverandør, Nasjonal konferanse, 26-27 nov. 1998, Norges forskningsråd 1999
Forfatterens adresse

NERSC