Changes in the past, present, and future sea level on the coast of Norway

TittelChanges in the past, present, and future sea level on the coast of Norway
PublikasjonstypeReport
Utgivelseår2012
ForfattereNesje, A, Nilsen, JEØ, Drange, H, Richter, K, Jansen, E
Refereed DesignationNon-Refereed
Series/Publication TitleNERSC Special Report
TertiærtittelNERSC Special Report
Antall sider48
Utgivelsedato09/2012
UtgiverNansen Environmental and Remote Sensing Center
Nøkkelordregional, SLR
URLhttps://web.nersc.no/home/jan.even.nilsen/doc/nilsene12rapp.pdf
Forfatterens adresse

NERSC