Case Study of a Coastal jet at Spitsbergen - Comparison of SAR- and model-estimated wind

TittelCase Study of a Coastal jet at Spitsbergen - Comparison of SAR- and model-estimated wind
PublikasjonstypeJournal Article
Utgivelseår2002
ForfattereSandvik, AD, Furevik, BR
TidsskriftMonthly Weather Review
Volum130
Antall sider1040-1051
Refereed DesignationUnknown
Forfatterens adresse

NERSC