Calibration of sea ice dynamic parameters in an ocean-sea ice model using an ensemble Kalman filter

TittelCalibration of sea ice dynamic parameters in an ocean-sea ice model using an ensemble Kalman filter
PublikasjonstypeJournal Article
Utgivelseår2014
ForfattereMassonnet, F, Goosse, H, Fichefet, T, Counillon, FS
TidsskriftJournal of Geophysical Research (JGR): Oceans
Volum119
ISSN2169-9275
DOI10.1002/2013JC009705
Refereed DesignationRefereed
Forfatterens adresse

NERSC