A bottom gravity current model for CO2 -enriched seawater

TittelA bottom gravity current model for CO2 -enriched seawater
PublikasjonstypeJournal Article
Utgivelseår1993
ForfattereDrange, H, Alendal, G, Haugan, PM
TidsskriftEnergy Conversion Management
Volum34
Antall sider1065-1072
Refereed DesignationUnknown
Forfatterens adresse

NERSC