Biogeochemical Modelling

TittelBiogeochemical Modelling
PublikasjonstypeBook Chapter
Utgivelseår2022
ForfattereGutkneckt, E, Bertino, L, Brasseur, P, Ciavatta, S, Gianpiero, C, Fennel, K, Ford, D, Gregoire, M, Lavoie, D, Lehodey, P
Refereed DesignationRefereed
BoktittelETOOFS Expert team on Operational Ocean Forecasting System - Implementing operational ocean monitoring and forecasting systems.
Forfatterens adresse

NERSC