Beredskapsplan for Ormen Lange: Anvendelser av miljødata fra jordobservasjonssatelitter

TittelBeredskapsplan for Ormen Lange: Anvendelser av miljødata fra jordobservasjonssatelitter
PublikasjonstypeReport
Utgivelseår1997
ForfatterePettersson, LH, Johannessen, OM, Sandven, S
Refereed DesignationUnknown
Forfatterens adresse

NERSC