Biblio

Eksporter 11 resultater:
Filtre: Forfatter er Berntsen, J.  [Slett Alle Filtre]
2007
2006
2002
2001
1997
Berntsen, J., Jansen, E. & Johannessen, O.M. Forslag til organisering av marin forskning og undervisning ved UiB. Instilling fra Marint Utvalg, Det matematisk naturvitenskaplige fakultet, Universitetet i Bergen (1997).