Biblio

Eksporter 38 resultater:
Filtre: Forfatter er Jansen, E.  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
C
D
E
F
Berntsen, J., Jansen, E. & Johannessen, O.M. Forslag til organisering av marin forskning og undervisning ved UiB. Instilling fra Marint Utvalg, Det matematisk naturvitenskaplige fakultet, Universitetet i Bergen (1997).
H
Haugan, P.M., Jansen, E. & Johannessen, O.M. Havets innvirkning på det atmosfæriske CO2-budsjettet og den globale klima-utviklingen. NERSC Technical Report (updated) no. 36 (The Role of the oceans for the atmospheric CO2 budget and the evolution of the global climate) 108 (1992).
I
K
L
M
N
O