Biblio

Eksporter 38 resultater:
Filtre: Forfatter er Jansen, E.  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
H
Haugan, P.M., Jansen, E. & Johannessen, O.M. Havets innvirkning på det atmosfæriske CO2-budsjettet og den globale klima-utviklingen. NERSC Technical Report (updated) no. 36 (The Role of the oceans for the atmospheric CO2 budget and the evolution of the global climate) 108 (1992).
F
E
D
B
Berntsen, J., Jansen, E. & Johannessen, O.M. Forslag til organisering av marin forskning og undervisning ved UiB. Instilling fra Marint Utvalg, Det matematisk naturvitenskaplige fakultet, Universitetet i Bergen (1997).
Berger, W. & Jansen, E. Mid-Pleistocene climate shift. The Nansen Connection. The Polar Oceans and Their Role in Shaping the Global Environment, The Nansen Centennial Volume, Geophysical Monograph (1993).