Arktisk havis og klimaforandringer - vil havisen forsv inne i dette århundre?

TittelArktisk havis og klimaforandringer - vil havisen forsv inne i dette århundre?
PublikasjonstypeNewspaper Article
Utgivelseår2001
ForfattereJohannessen, OM, Miles, M
Refereed DesignationUnknown
AvisOttar
Forfatterens adresse

NERSC