Arctic Hydrology, Permafrost and Ecosystems

TittelArctic Hydrology, Permafrost and Ecosystems
PublikasjonstypeBook
Utgivelseår2020
ForfattereYang, D, Kane, DL
Refereed DesignationRefereed
Antall sider914
Utgivelsedato01/2020
UtgiverSpringer
ISBN-nummer978-3-030-50928-6
URLhttps://www.springer.com/gp/book/9783030509286