Applied Underwater Acoustics

TittelApplied Underwater Acoustics
PublikasjonstypeBook
Utgivelseår2017
ForfattereBjørnø, L, Neighbors, T, Bradley, D
Refereed DesignationRefereed
Antall sider964
UtgiverElsevier
Forfatterens adresse

NERSC