Application of Geosat Altimeter Data for Mesoscale Variability Studies in the Norwegian Sea

TittelApplication of Geosat Altimeter Data for Mesoscale Variability Studies in the Norwegian Sea
PublikasjonstypeThesis
Utgivelseår1990
ForfattereSamuel, P
Refereed DesignationUnknown
UndertittelMaster Thesis No. 13
Thesis TypeMaster Thesis
Thesis Number13
Forfatterens adresse

NERSC