Biblio

Eksporter 172 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn er V  [Slett Alle Filtre]
Journal Article
von Schuckmann, K., mfl. The Copernicus Marine Environment Monitoring Service Ocean State Report. Journal of operational oceanography. Publisher: The Institute of Marine Engineering, Science & Technology 9, (2016).
von Schuckmann, K., mfl. Copernicus Marine Service Ocean State Report. Journal of Operational Oceanography 11449919159641589185942437116401621, S1 - S142 (2018).
von Schuckmann, K., mfl. Copernicus Marine Service Ocean State Report, Issue 5. Journal of operational oceanography. Publisher: The Institute of Marine Engineering, Science & Technology 14, (2021).
Blockley, E., mfl. The Future of Sea Ice Modeling: Where Do We Go from Here?. Bulletin of The American Meteorological Society - (BAMS) (2020).doi:10.1175/BAMS-D-20-0073.1