Biblio

Eksporter 680 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn er P  [Slett Alle Filtre]
Journal Article
Raj, R.P., mfl. Interaction between mesoscale eddies and the gyre circulation in the Lofoten basin. Journal of Geophysical Research (JGR): Oceans 125.e2020JC016102, (2020).