Biblio

Eksporter 509 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn er L  [Slett Alle Filtre]
2019
2018
von Schuckmann, K., mfl. Copernicus Marine Service Ocean State Report. Journal of Operational Oceanography 11449919159641589185942437116401621, S1 - S142 (2018).
Uotila, P., mfl. An assessment of ten ocean reanalyses in the polar regions. Climate Dynamics (2018).doi:10.1007/s00382-018-4242-z