Biblio

Eksporter 525 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn er L  [Slett Alle Filtre]
2020
Xu, X., mfl. Oceanic forcing of the global warming slowdown in multi-model simulations. International Journal of Climatology (2020).doi:10.1002/joc.6548
2019
Aaboe, S., mfl. Copernicus Marine Service Ocean State Report, Issue 3. Journal of operational oceanography. Publisher: The Institute of Marine Engineering, Science & Technology 12, (2019).