Biblio

Eksporter 731 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn er H  [Slett Alle Filtre]
A B C D E F G [H] I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Vis ALLE]
D
Haugan, P.M., Sandø, A.B., Alendal, G. & Drange, H. Deponering av CO2 i havet. (Ocean disposal of CO2). Oppsummeringsrapport utført på oppdrag fra Statoil, Norsk Hydro, SFT og Norges Forskningsråd, NERSC Technical Report no. 77 (1993).
C
Hennon, C.C., mfl. Cyclone Center: Can Citizen scientists Improve Tropical Cyclone Intensity Records?. Bulletin of The American Meteorological Society - (BAMS) (2014).doi:10.1175/BAMS-D-13-00152.1
Hennon, C.C., mfl. Cyclone Center: Can Citizen scientists Improve Tropical Cyclone Intensity Records?. Bulletin of The American Meteorological Society - (BAMS) 96, (2015).