Biblio

Eksporter 698 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn er H  [Slett Alle Filtre]
Report
Haugan, P.M., Jansen, E. & Johannessen, O.M. Havets innvirkning på det atmosfæriske CO2-budsjettet og den globale klima-utviklingen. NERSC Technical Report (updated) no. 36 (The Role of the oceans for the atmospheric CO2 budget and the evolution of the global climate) 108 (1992).