Biblio

Eksporter 667 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn er H  [Slett Alle Filtre]
Report
Haugan, P.M., Sandø, A.B., Alendal, G. & Drange, H. Deponering av CO2 i havet. (Ocean disposal of CO2). Oppsummeringsrapport utført på oppdrag fra Statoil, Norsk Hydro, SFT og Norges Forskningsråd, NERSC Technical Report no. 77 (1993).