Biblio

Eksporter 541 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn er G  [Slett Alle Filtre]
2020
von Schuckmann, K., mfl. Copernicus Marine Service Ocean State Report, issue 4. Journal of operational oceanography. Publisher: The Institute of Marine Engineering, Science & Technology 13, (2020).
Blockley, E., mfl. The Future of Sea Ice Modeling: Where Do We Go from Here?. Bulletin of The American Meteorological Society - (BAMS) (2020).doi:10.1175/BAMS-D-20-0073.1
Xu, X., mfl. Oceanic forcing of the global warming slowdown in multi-model simulations. International Journal of Climatology (2020).doi:10.1002/joc.6548
2021