Biblio

Eksporter 401 resultater:
Filtre: Første Bokstav I Etternavn er F  [Slett Alle Filtre]
Thesis
Report
Magnusson, A.-K., mfl. Bølge-strøm interaksjon til nytte for oljeindustri. Final report, Contract JOP.09.07.3 - Norwegian Space Centre (2009). Last ned: WACUSAR_sluttrapport.pdf (1.83 MB)