UNDER-ICE forskningstokt til Fram Stredet

KV Svalbard på vei inn til Longyearbyen i et strålende vær, tirsdag.KV Svalbard på vei inn til Longyearbyen i et strålende vær, tirsdag.Tekst og Bilder: LT Håkon Kjøllmoen, KV Svalbard

I går la KV Svalbard ut på et forskningstokt. Hovedaktør er Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling (NERSC). Med på toktet er internasjonale partnere i prosjektet UNDER-ICE ”Arctic Ocean under Melting Ice” som er finansiert av Norges forskningsråd. Formålet med UNDER-ICE er å utvikle et integrert miljø og klima-overvåkningssystem for havet under isen i Arktis. Operasjonsområdet er i Framstredet mellom Svalbard og Grønland. Forskningsoppgavene består blant annet  av innsamling av oseanografiske data, samt opphenting av bøyerekker med mye utstyr påmontert (heretter rigger). Riggende som hentes opp ble satt ut for 2 år siden og vil gi forskerne nyttige akustiske data fra området.  Tre posisjonsbøyer vil bli satt ut på isflak for å studere isbevegelsen.  To  seilbøyer skal settes ut og fjernstyres fra Bergen. Disse er utstyrt med sensorer for å skaffe miljødata.

Oversiktskart viser operasjonsområdet, markert med steder hvor Rigger skal tas opp.Oversiktskart viser operasjonsområdet, markert med steder hvor Rigger skal tas opp.Forskningstokt for Nansen Senteret har vært en årlig post på programmet til KV Svalbard.  Mannskapet har etter hvert blitt godt kjent med forskerne og utstyret som brukes. Toktsleder Hanne Sagen ved NERSC forteller at det er helt avgjørende for hele prosjektet at de fikk tildelt tokt tid med KV Svalbard. Dette fordi KV Svalbard er det eneste norske isgående fartøy som har kapasitet til å operere i den tykke drivisen i Framstredet hvor riggene skal hentes opp.

Følg toktet på blogen her fram til det avsluttes i Longyearbyen 21. Juli.