Seilbøyer overvåker havforsuring i Framstredet

Tekst: Jenny Ullgren

Takket være at havet tar opp mye CO2 fra atmosfæren forsinkes den globale oppvarmingen. På den annen side leder opptaket av CO2 til havforsuring, som kan ha negative konsekvenser for marine organismer. Arktiske strøk er spesielt utsatt for havforsuring. Det er viktig å overvåke denne utviklingen, men Arktis er et utfordrende miljø å gjøre målinger i. I prosjektet ‘Iskantseilas’ vil vi skaffe data fra ishavet ved å bruke to ubemannede «mini-seilbåter», som kalles seilbøyer.

Disse små farkostene er opprinnelig utviklet av CMR, og blir nå utviklet og solgt av Offshore Sensing AS. Aanderaa har satt sammen en sensorpakke for å måle havforsuring fra den ene seilbøyen. Den andre er utstyrt med et høyfrekvens-ekkolodd som gjør det mulig å kartlegge marine organismer, f.eks. dyreplankton, ned til 100-200 m dybde. De to seilbøyene settes ut mellom Svalbard og Grønland og vil seile sammen i løpet av toktet vårt. På denne måten håper vi å lære mer om fysiske prosesser i iskantsonen og deres virkninger på vannets kjemi og biologi.

Seilasen startet torsdag 30. juni. Å sette ut seilbøyene var en oppfriskende avveksling i arbeidet med dypsjørigger. ‘Båtene’ hadde sittet i ro i hver sin trekasse, med seilet tryggt hvilende i en sovepose i barnestørrelse. Så ble de plutselig tatt fram på dekk, seilet ble ‘heiset’, sensorer slått på - og kort tid senere var de i vannet. Det tok trolig lengre tid å løse floken som en noe overentusiastisk forsker* hadde laget på tauet til utløserkroken, enn hele sjøsettingen ellers...

Av måleplattformer som en kan sette ut i havet er det ikke mye som er så lite og søtt, eller så ‘photogenique’, som seilbøyene! På avstand ser seilbøyen ut som et surfbrett med et lite seil. Den ene er blå og hvit (det spørs om den blir lett å finne igjen i Ishavet?) og den andre har et sort seil med oransje tekst. Vi har diskutert idéer for andre farger, dekorasjoner og navn for seilbøyer i fremtiden. Noen foreslo navnet Jolly Roger, med tilsvarende maling... Andre mente at seilbøyene ville passe utmerket som mål for ‘target practice’ og burde ha kommet med et «bull’s eye» på seilet! NEI TAKK!!! Vi håper at våre søte små båter får seile i fred de neste 2-3 ukene og gjøre en masse interessante observasjoner for oss.

Sjøsetting av seilbøye med forsurnings-sensorer ved hjelp av kjekke karer fra mannskapet på KV Svalbard.: Foto: Espen StorheimSjøsetting av seilbøye med forsurnings-sensorer ved hjelp av kjekke karer fra mannskapet på KV Svalbard.: Foto: Espen StorheimSeilbøyen med forsurnings-sensorer i fint driv mot sin første destinasjon etter en vellykket sjøsettning.: Foto: Espen StorheimSeilbøyen med forsurnings-sensorer i fint driv mot sin første destinasjon etter en vellykket sjøsettning.: Foto: Espen Storheim