Våroppblomstring av planteplankton i Barentshavet

TitleVåroppblomstring av planteplankton i Barentshavet
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2014
AuthorsPettersson, LH, Korosov, A
Refereed DesignationRefereed
Book TitleForvaltningsplan Barentshavet – rapport fra overvåkingsgruppen 2014
Author Address

NERSC