Biblio

Filters: First Letter Of Title is F  [Clear All Filters]
A B C D E [F] G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
A
B
Berntsen, J., Jansen, E. & Johannessen, O.M. Forslag til organisering av marin forskning og undervisning ved UiB. Instilling fra Marint Utvalg, Det matematisk naturvitenskaplige fakultet, Universitetet i Bergen (1997).
Blockley, E., et al. The Future of Sea Ice Modeling: Where Do We Go from Here?. Bulletin of The American Meteorological Society - (BAMS) (2020).doi:10.1175/BAMS-D-20-0073.1
C
D