Biblio

Export 235 results:
Filters: First Letter Of Title is E  [Clear All Filters]
Web Article
Thesis
Report
Emission Trading under the Kyoto Protocol. Center for International Climate and Environmental Research - Oslo, CICERO (1998).
Nesje, A., Nilsen, J.E.Ø., Drange, H., Richter, K. & Jansen, E. Endringer i fortidens, dagens og framtidens havniv{\aa} med spesielt fokus p{\aa} vestlandskysten. Endringer i fortidens, dagens og framtidens havnivå med spesielt fokus på vestlandskysten 89, 48 (Thormøhlensgt. 47; 5006 Bergen, 2012).