Satellitter og havmodeller overvåker skadelige alger nyttige verktøy for oppdrettsnæring og myndigheter?

TitleSatellitter og havmodeller overvåker skadelige alger nyttige verktøy for oppdrettsnæring og myndigheter?
Publication TypeNewspaper Article
Year of Publication2002
AuthorsPettersson, LH
Refereed DesignationUnknown
NewspaperAquatic
Edition4
Pagination26-29
Author Address

NERSC