Representasjon av marine forskningsdata ved hjelp av SciML, en XML applikasjon

TitleRepresentasjon av marine forskningsdata ved hjelp av SciML, en XML applikasjon
Publication TypeThesis
Year of Publication2000
AuthorsSkorpeide, J
Refereed DesignationUnknown
SupervisorsHamre, T
Secondary TitleMaster Thesis No. 58
Date Published2000
PublisherDepartment of Informatics, University of Bergen
Thesis TypeMaster Thesis
ISBN NumberN/A
Thesis Number58
Author Address

NERSC