Rapport fra Referansegruppen for Marint Overvåknigs og Modell System (MOMS). Forprosjekt Fase 1

TitleRapport fra Referansegruppen for Marint Overvåknigs og Modell System (MOMS). Forprosjekt Fase 1
Publication TypeReport
Year of Publication1993
AuthorsJohannessen, J
Refereed DesignationUnknown
Series/Publication TitleNERSC Special Report
Author Address

NERSC